Hier staan we vooR

De Gabriëlschool is een Katholieke Jenaplanschool; een school met een dubbele identiteit.

Het Evangelie leert ons aandacht te hebben voor onze naasten en solidair te zijn met de kansarmen. Jezus sloot niemand uit. Voor iedereen was plaats. Dat voorbeeld volgen wij: binnen de Gabriël is ieder kind van harte welkom en krijgt hij de ruimte om zijn unieke talenten te ontdekken. Dat alles onder leiding van een deskundig team en in een veilige omgeving.

Vanaf onze geboorte krijgen we dag na dag een nieuwe kans om te groeien. Maar een kind opvoeden tot een volwassene die bijdraagt aan de maatschappij en zingeving in zijn leven ervaart, is een zware taak. Een oud Afrikaans gezegde luidt niet voor niets ‘It takes a village to raise a child’.

Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden, buren, sportclubs en verenigingen: ze vormen allemaal een schakel binnen die ontwikkeling. Net als de school. Een school heeft niet alleen de taak om lesstof over te brengen, maar net zo goed om het kind normen en waarden bij te brengen en zijn talenten te helpen ontwikkelen.

Onze visie op onderwijs

We leven in een tijd waarin meetbare prestaties voorop staan. Er is minder aandacht voor het leren bouwen en onderhouden van relaties met anderen. Of creatief zijn.

Wij geloven dat er naast kunnen lezen, rekenen en spellen ook veel kennis en vaardigheden zijn die we niet kunnen meten. Een mens leert tenslotte met zijn hoofd, hart en handen.

Daarom staan spelen, leren, werken, vieren, praten en reflectie en samen doen bij ons voorop. Zo bereiden we de kinderen voor op deelname aan een complexe maatschappij.

Jenaplan

Jenaplanonderwijs gaat uit van 20 basisprincipes. Het eerste principe is ‘ieder kind is uniek’. We leren, leven en werken samen. Ieder vanuit zijn eigen unieke interesses en talenten.

Team

Onze medewerkers hebben allen hun eigen gespecialiseerde pedagogische expertise. Daardoor kunnen we onderwijs en zorg op maat aanbieden.