Onze schoollocatie aan de jan nijhuisstraat

Locatie Bijstergoed is in 2009 opgeleverd. Er wordt les gegeven aan 7 stamgroepen:

  • De Kikkers (groep 1 en 2)
  • De Salamanders (groep 1 en 2)
  • De Giraffen (groep 3, 4 en 5)
  • De Olifanten (groep 3, 5 en 5)
  • De Paradijsvogels (groep 6, 7 en 8)
  • De Valken (groep 6, 7 en 8)
  • De IJsvogels (groep 6, 7 en 8)

In schooljaar 2023-2024 brengen we dit terug naar 6 groepen, door het invoeren van een aanmelding.

We werken nauw samen met onze ‘buurman’ Pepersgoed. Ons gebouw biedt ruimte voor kinderopvang vanaf 6 weken, een peutergroep, buitenschoolse opvang en basisonderwijs.

Onze groepen

Kikkers (groep 1 en 2)

De Kikkergroep bestaat uit kinderen van 4 tot 6 jaar. Ons lokaal is op de begane grond van Bijstergoed en grenst direct aan de speelzaal. In de speelzaal worden de weekopeningen en weeksluitingen gehouden. De Kikkers gebruiken het als extra speelruimte en voor bewegingsonderwijs. Als we naar buiten kijken zien we ons speelplein.

De Kikkers hebben twee juffen. Juf Marion en juf Hester werken allebei met veel plezier in de Kikkergroep!

Salamanders (groep 1 en 2)

De toppers van de Salamandergroep zijn jongens en meisjes van 4, 5 en 6 jaar. Samen met meester Youri spelen we niet alleen met elkaar, maar proberen we ook voor elkaar te zorgen. De oudste Salamanders krijgen hier een grote verantwoordelijkheid in. Het sociale aspect is heel belangrijk in onze groep en wordt extra geoefend door middel van allerlei sociaal-emotionele activiteiten, waaronder de Kanjertraining.

In onze groep doen we activiteiten in verschillende soorten kringen: er zijn vertel-, taal-, reken-, boeken-, trefwoord-, verjaardags-, letterkoffer-, en muziekkringen. In de kring kunnen we iedereen zien en horen. Ook werken we met thema’s, waarbij ervaren centraal staat. Daarbij kunnen we niet zonder papa’s en mama’s: zij zorgen voor materialen en verlenen diensten binnen de thema’s. Ze zijn fantastisch! Wist u trouwens dat de salamanders een eigen salamanderlied hebben?

Giraffen (groep 3, 4 en 5)

Wij zijn de giraffengroep: een hele leuke middenbouwgroep met 26 kinderen. Bij de giraffen zijn we lief tegen elkaar. Wij vinden het fijn om bij elkaar in de groep te zitten en we houden van spelen, werken, praten en samen een feestje vieren. We hebben twee juffen, juf Laura en juf Jolanda. Kom maar gauw een keertje langs bij de Giraffen, we heten je graag welkom!

Olifanten (groep 3, 4 en 5)

In de olifantengroep zitten 25 kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5. De kinderen zijn dus 5 tot 9 jaar oud. Als u het gebouw binnenkomt zitten wij de trap op naar boven aan de rechterkant in het gebouw. Wij kijken uit op het speelplein en het ‘ronde plein’ waar de fietsen worden neergezet. De olifanten hebben iedere dag dezelfde juf: juf Marlies. Zij geeft voor het derde jaar op rij met veel plezier les aan de olifantengroep.

Paradijsvogels (groep 6, 7 en 8)

Hoi! Wij zijn de Paradijsvogelgroep (groep 5, 6 en 7). Jullie moeten weten dat wij in dat gekke witte gebouwtje zitten op het schoolplein van Bijstergoed-locatie. Wij hebben best mazzel, want we hebben onze eigen mini-school met tosti-apparaat! Helaas mag alleen de klassendienst een tosti maken op woensdag en vrijdag. Onze groep bestaat uit 23 kinderen en het is heel gezellig samen met juf Sandra, juf Jasmyn en meester Youri. We zijn zo’n gezellige groep, omdat we veel kanjertraining doen. We helpen elkaar en lossen problemen op de goede manier op. Wil je een keertje op bezoek komen, klopt dan maar op het raam van dat gekke witte gebouwtje 😊
Groetjes, de Paradijsvogels

Valken (groep 6, 7 en 8)

Wij zijn één van de bovenbouwgroepen op de locatie Bijstergoed. Er zitten 26 kinderen in deze klas van de jaargroepen 6, 7 en 8. Het is een superleuke klas waar de kinderen heel hard kunnen werken, maar waar ook veel gelachen wordt.
Wij zorgen goed voor elkaar, want het belangrijkste voor ons is dat iedereen zich fijn voelt in de klas. Alle kinderen kunnen zichzelf zijn; we hebben respect voor elkaar.
Op maandag t/m donderdag staat juf Paola voor de klas en op vrijdag juf Christa.

IJsvogels (groep 6, 7 en 8)

In onze groep zitten 23 kinderen. De lessen zijn erg leuk. Op maandagmiddag hebben we kanjertraining en Engels. Op woensdag hebben we verkeersles en op vrijdag hebben we gym en topografie. Wij krijgen les van juf Miriam en juf Gonnie. Ze zijn hartstikke aardig en ze helpen je graag. Wij helpen elkaar als IJsvogels ook graag, bijvoorbeeld als de juf bezig is.