Kiezen voor de Gabriëlschool

Op de Gabriëlschool bieden we onderwijs aan 300 kinderen, verdeeld over 2 locaties in Putten. Toch voelt het kleinschalig, veilig en vertrouwd. We kennen elkaar bij naam en er is veel aandacht voor elk individu.

Op onze locatie Bijstergoed schrijven ouders vroeg in. Zij instroom is op deze locatie niet mogelijk.  

Stamgroepen
De kinderen zijn verdeeld over onderbouw-, middenbouw- en bovenbouw stamgroepen. Een kind blijft 3 jaar in dezelfde stampgroep. In elke stamgroep zitten zo’n 24 kinderen van verschillende leeftijden; er zijn er 8 de oudste, 8 de middelste en 8 de jongsten.

Vanuit die rol oefenen ze om in de maatschappij van elkaar te leren. Dankzij deze vorm is het ook mogelijk om extra uitdaging te zoeken bij een vak die het kind makkelijk vindt of juist een stapje terug te doen bij een moeilijk vak. We helpen elkaar om zo goed mogelijk op het eigen niveau te leren en te werken.

Zelfstandig werken
Zelfstandigheid vinden we ook belangrijk. Bij de kleuters begint dat met het ophangen van ’te volbrengen’-kaartjes. In de bovenbouw zijn ze zo ver dat ze het overzicht over weektaken houden, waardoor ze voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs.

Uw kind aanmelden op Gabriëlschool?

Zorg er dan voor dat u het aanmeldformulier minimaal 10
weken vooraf aan de gewenste startdatum inlevert.

1.      VOOR- AANMELDING (vóór 3 jaar)

·
U kunt reeds voor de derde verjaardag van uw kind
aangeven of van plan bent om uw aan te melden op Gabriëlschool.

·
U kunt daarvoor een vooraanmeldingsformulier
invullen. U krijgt dit naar aanleiding van de rondleiding.

·
Er is dan nog geen sprake van officiële
aanmelding. Wij nemen contact met u op als uw kind 3 jaar is geworden.

 

 

2.
AANMELDING
(vanaf 3 jaar)

·
Bij een vooraanmelding neemt de administratie
contact met u op als uw kind 3 jaar is.

·
Als uw kind 3 jaar of ouder is kunt u uw kind
aanmelden via het aanmeldformulier. U krijgt dit naar aanleiding van de
rondleiding als u die nog niet heeft gehad.

·
Alleen volledig ingevulde aanmeldformulieren
die voorzien zijn van handtekening worden in behandeling genomen.

·
Wanneer uw kind ± 3,8 jaar oud is nemen wij contact
met u op voor aanvullende informatie.

·
Indien uw kind extra onderwijsbehoeften heeft,
is het wenselijk dat u zelf eerder contact opneemt met de Intern Begeleider
(IB’er).

·
Ook kan het voorkomen dat de IB’er contact met
u opneemt om bijzondere onderwijsbehoeften te bespreken.

 

3.
ZIJ
INSTROOM / AANMELDING BIJ VERHUIZING

·
Is de huidige school
van uw kind(eren) op de hoogte?

·
Als uw kind(eren) al een andere basisschool
bezoek(t)en, wordt de aanmelding altijd door de IB’er in behandeling genomen.

·
Het is geen automatisme dat uw kind geplaatst
kan worden, dat hangt van meerdere factoren af zoals groepsgrootte, zorg in de
groep, onderwijsbehoeften van het aangemelde kind etc.

·
De IB’er informeert altijd bij de school van
herkomst naar de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind(eren).

·
Indien nodig kan er een termijn van 10 weken
in acht worden genomen voor nader onderzoek, alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan. 

Dit vinden wij belangrijk

Leren en ontwikkelen is binnen de Gabriëlschool een samenspel tussen het kind, de ouder en de school.

We maken gebruik van elkaars kennis en talenten. Waar nodig halen we expertise van buiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een specialistische opleiding aan een van onze collega’s.

Iedereen neemt de verantwoordelijkheid over zijn eigen rol: eigenaarschap is een kernwaarde.

Jenaplan

Wereldoriëntatie is het hart van de school. We bieden vakken als natuurkunde, geschiedenis, techniek en biologie op een praktische en onderzoekende manier aan. Regelmatig trekken we erop uit of nodigen we experts uit om hun verhaal in de klas te komen vertellen. Lessen worden volgens de 4 pijlers van het Jenaplan gegeven; gesprek, werk, spel en viering, met een prominente plaats voor portfolioleren. Verder werken we net als reguliere scholen met methodes voor rekenen, spelling, taal, lezen en schrijven.

Katholieke school
Bij ons is iedereen welkom, ongeacht geloof of overtuiging. We leren graag samen over het geloof. Elke week start met een weekopening, waarbij de hele locatie aanwezig is. Daarnaast is er ook elke dag een dagopening in de stamgroep. We lezen dan kinderbijbelverhalen, zingen christelijke liedjes en vertellen verhalen. Daar praten we dan over verder. 

Op vrijdag sluiten we de week weer samen met de andere groepen af. Kinderen laten dan zien wat ze die week geleerd en gedaan hebben. Gedurende het jaar vieren wij de christelijke feestdagen.

Kom langs voor een kennismakingsgesprek

Een school kiezen is spannend. Daarom maken we graag eens op locatie kennis met u en uw kind(eren).

In een kennismakingsgesprek vertellen we uitgebreid over de school en geven we een rondleiding.

We plannen dit gesprek het liefst onder schooltijd. Zo krijgen uw kind(eren) en u meteen een indruk van de groepen en de sfeer op school.

Ouders vertellen

Op de Gabriëlschool heerst een positieve mindset, iedereen mag er zijn en fouten mogen gemaakt worden. Een intieme dorpse school, maar wel één waar de kinderen de diversiteit van de stad meekrijgen. De leerkrachten zijn betrokken en passen het aanbod aan op het individuele kind. Ieder kind ontwikkelt zich volgens een eigen leerlijn, op het eigen tempo. Zo krijgt mijn zoon een apart traject aangeboden, hij is hoogbegaafd en gaat binnenkort naar een school voor gelijkgestemden. De samenwerking gedurende dit traject met de leerkrachten en deskundigen van de Gabriëlschool heb ik als zeer prettig ervaren

Tessa

‘‘Wij zijn onlangs verhuisd. Een moment waarin je ook de overplaatsing van de kinderen naar een andere school heroverweegt. Maar wij zijn zó tevreden over de Gabriëlschool dat we besloten hebben iedere schooldag 5 km heen en weer te rijden. De leerkrachten zijn zeer betrokken en enthousiast. Het lesaanbod wordt thematisch aangeboden en de kinderen worden hierin extra gestimuleerd, zo kwam er tijdens het thema ‘menselijk lichaam’ een huisarts in de klas en werd er elektrische apparatuur uit elkaar gehaald bij het thema ‘afval’. De kinderen leren samenwerken, van én met elkaar leren maar zeker ook zelfstandigheid en eigen verantwoording nemen. Vaardigheden die ze hun hele leven nodig gaan hebben.’’

Nynke

Een fijne school

“Het is best lastig om een keuze te maken voor een school voor je kind, aangezien het er nogal wat zijn. Voor ons viel de keuze op de Gabriëlschool, vooral vanwege het Jenaplan-onderwijs. Ieder kind is uniek en in samenwerking met leerlingen, docenten en ouders wordt ervoor gezorgd dat het kind de beste versie van zichzelf wordt. Niet alleen sturing op prestaties, maar op ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Een mooie basis voor wat hem/haar nog te wachten staat in de wereld.”

Brigit

Vorige
Volgende

Ondersteuning

Bij de Gabriëlschool wordt ieder kind als een uniek persoon behandeld. Iemand die zijn eigen identiteit mag ontwikkelen, naar eigen mogelijkheden en in zijn eigen tempo. Als kind, maar vooral als totaal persoon. 

Daar helpen we bij door een plek te bieden waar geleerd, gewerkt en geleefd wordt. Samen met andere kinderen en onder begeleiding van ouders en professionele opvoeders. 

Extra ondersteuning bieden we zoveel mogelijk binnen de eigen stamgroep. De stamgroepleider is hoofdverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen altijd bij de stamgroepleider terecht met vragen over hun kind. Wij vinden het belangrijk dat er goede en open contacten zijn met de ouders.

Kom langs voor een kennismakingsgesprek

Enthousiast geworden? Kom snel eens langs voor een nadere kennismaking! 

U kunt op deze site veel informatie vinden over hoe wij op de Gabriëlschool te werk gaan, maar er gaat natuurlijk niks boven het zelf ervaren. 

Wij plannen de kennismaking bij voorkeur onder schooltijd, zodat u samen met uw kind(eren) een goede indruk van het gebouw, de leerkrachten en toekomstige klasgenoten krijgt.