Praktische zaken

De kinderen op de Gabriëlschool gaan volgens het vijf-gelijke-dagen model naar school. Dat betekent dat de kinderen maandag tot en met vrijdag om 8.30 starten en om 14.00 uur weer naar huis gaan. Per dag zijn de kinderen dan 5,5 uur per dag op school, waarin ze 5 uur les krijgen. Dat zijn 25 lesuren per week.

Op deze pagina lichten wij enkele praktische zaken uit. Een volledig overzicht vindt u in dit document (PDF). [link invoegen]

Onderwijs op maat

Leren en ontwikkelen is binnen de Gabriëlschool een samenspel tussen het kind, de ouder en de school.

We maken gebruik van elkaars kennis en talenten. Waar nodig, halen we expertise van buiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een specialistische opleiding aan een van onze collega’s.

Iedereen neemt verantwoordelijkheid over zijn eigen rol: eigenaarschap is een kernwaarde.

Ouderbetrokkenheid

Ouders kunnen zich actief inzetten voor de school, door bijvoorbeeld:

 • het mede organiseren van festiviteiten
  het begeleiden van groepjes kinderen bij de crea-lessen
 • het begeleiden van de kinderen bij excursies en verzorgen van het vervoer
 • het begeleiden van kinderen bij sporttoernooien
 • het begeleiden van de kinderen bij de avondvierdaagse
 • het begeleiden van de kinderen bij bibliotheekbezoek
 • drie keer per jaar te helpen bij het oud papier ophalen
 • het meehelpen op de klusochtenden
 • het meehelpen schoonmaken van de groepsruimten

Buitenschoolse opvang (bso)

De Gabriëlschool werkt voor de kinderopvang (BSO en VSO) samen met Ska Kiekeboe Kinderopvang en Kindcentrum Putten.

Bij Ska Kiekeboe is de lijfspreuk beleef, leef, lef. De opvang straalt dat uit: van alles ontdekken en zichtbaar anders. Zij dagen kinderen uit en laten ze hun grenzen verleggen. Kinderen krijgen alle ruimte om te leren door te experimenten, uit te proberen en zelf te ervaren. 

Kindcentrum Putten biedt activiteiten aan die de fantasie en verbeeldingskracht stimuleren. Zo krijgt het kind de ruimte om te experimenteren, uit te proberen en te ervaren.

 

Communicatie met ouders

Onze communicatie met de ouders vindt grotendeels digitaal plaats. Daarnaast gaan we regelmatig fysiek met elkaar in gesprek.

We hebben voor u een overzicht gemaakt waarop de verschillende communicatiekanalen- en momenten verder toegelicht worden.

Deze kunt u downloaden door op onderstaande knop te klikken. U wordt dan doorgeleid naar een PDF die u kunt inzien of downloaden.

Downloads

Bent u op zoek naar meer informatie over praktische zaken of naar formulieren? Wij hebben een pagina met downloads samengesteld. Hier vindt u documenten zoals:

 • Schoolgids
 • Jaargids
 • Jaarverslagen
 • Onderbouwboekje
 • Aanmeldformulieren
 • Formulieren met betrekking tot verlof