Over de Gabriëlschool

De Gabriëlschool voor Katholiek Basisonderwijs werd op 1 september 1957 gesticht. De naam ontlenen we aan de aartsengel Gabriël: de ‘verkondiger van de blijde boodschap’. Onze school is blijven groeien dankzij de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling naar de visie van het Jenaplan. In augustus 2003 is daarom besloten een dependance te starten. Sindsdien bieden we onderwijs aan op twee verschillende locaties. De Gabriëlschool maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe.

Onze visie

Elk kind is uniek. Binnen de Gabriëlschool stimuleren wij uw kind daarom om zijn eigen identiteit (door) te ontwikkelen. Als kind, maar ook als volwaardig, opgroeiend persoon. Onder begeleiding van ouders en professionele opvoeders leren de kinderen op school samen te leren, te werken en te leven. Hierbij staan rechtvaardigheid, respect en verantwoord omgaan met verschillen en veranderingen in onze maatschappij voorop. De boodschap uit het Evangelie biedt ons een leidraad bij dit alles.

Jenaplan

Jenaplanonderwijs gaat uit van 20 basisprincipes. Het eerste principe is ‘ieder kind is uniek’. Wij bekijken per situatie en per kind wat hij op dat moment nodig heeft. Kinderen mogen zich bij ons in een positief klimaat ontwikkelen: ze worden op een gezonde manier uitgedaagd om zich te ontplooien. Heeft uw kind een bepaalde interesse? Dan besteden we daar aandacht aan. Daarin staat uw kind niet alleen: wij leren met én van elkaar, Om de wereld echt te ontdekken, beperken we ons niet tot lesstof uit boeken. We gaan erop uit of nodigen experts uit om iets te vertellen. Leerstof is geen doel op zich, maar een middel om de wereld te verkennen.

Ons team

Onze enthousiaste, betrokken en leergierige medewerkers hebben allen hun eigen gespecialiseerde pedagogische expertise. Daardoor kunnen we onderwijs en zorg op maat aanbieden.

Alle stamgroepleiders (leerkrachten) hebben de 2-jarige Jenaplanopleiding gevolgd. Het Jenaplanonderwijs vraagt van hun veel eigen initiatief, voorbereidingstijd en organisatietalent.