Grote rekendag

Afgelopen woensdag was de grote rekendag, met als thema bouwavonturen. Elk jaar doen we mee met de grote rekendag om op een andere manier het rekenen onder de aandacht te brengen.

Het hoofddoel van deze dag is om onderzoekend leren in de rekenlessen op de basisschool te bevorderen. De Grote Rekendag wil aansluiten bij de leefwereld van kinderen en kinderen actief, samenwerkend, onderzoekend, spelend en op creatieve wijze laten leren.

Het was een leuke dag, zoals op de collage te zien is, met enthousiaste kinderen aan het rekenen.