Ouderbetrokkenheid

Bij de Gabriëlschool werken stamgroepleiders, kinderen en ouders samen. Ouders zijn voor de school een onmisbare schakel. Zij worden dan ook op alle fronten betrokken.

Daarbij verwachten wij van ouders een actieve bijdrage. Vooral bij wereldoriëntatie en bij de crea-cursussen is ouderhulp onmisbaar. Vooral op structurele basis: zo kunnen wij als school op u bouwen.

Help u mee?
Wilt u zich inzetten bij een of meerdere activiteiten? Fantastisch! Meld het bij de Oudervereniging en/of stamgroepleider van uw kind.

Samen doen
Samen zetten we ons zo in voor een hoge kwaliteit onderwijs. En zorgen we ervoor dat wij school echt samen doen. Zoals dat in het Jenaplanprincipe voorgeschreven staat.

Waar kunt u bij helpen?

Dit kan onder andere door:

• het mede organiseren van festiviteiten
• het begeleiden van groepjes kinderen bij de crea-lessen
• het begeleiden van de kinderen bij excursies en verzorgen van het vervoer
• het begeleiden van kinderen bij schaak-, dam-, voetbal- en korfbaltoernooien
• het begeleiden van de kinderen bij de avondvierdaagse
• het begeleiden van de kinderen bij bibliotheekbezoek
• driemaal per jaar te helpen bij het oud papier ophalen
• het meehelpen op de klusochtenden
• het meehelpen schoonmaken van de groepsruimten