Onderwijs op maat

Op de Gabriëlschool bieden we onderwijs aan 300 kinderen, verdeeld over 2 locaties in Putten.
Toch voelt het kleinschalig, veilig en vertrouwd. We kennen elkaar bij naam en er is veel aandacht voor elk individu.

Handelingsgericht werken
De kinderen zijn verdeeld over onderbouw-, middenbouw- en bovenbouw stamgroepen.
Een kind blijft 3 jaar in dezelfde stam groep. In elke stamgroep zitten zo’n 24 kinderen van verschillende leeftijden; er zijn er 8 de oudste, 8 de middelste en 8 de jongsten.

Vanuit die rol oefenen ze om in de maatschappij van elkaar te leren. Dankzij deze vorm is het ook mogelijk om bij een vak die het kind makkelijk vindt extra uitdaging te zoeken of juist een stapje terug te doen bij een moeilijk vak.

We helpen elkaar om zo goed mogelijk op het eigen niveau te leren en te werken.

Adaptief onderwijs
Zelfstandigheid vinden we ook belangrijk. Dat begint bij de kleuters bij het ophangen van te volbrengen kaartjes. In de bovenbouw zijn ze zo ver dat ze het overzicht over weektaken houden, waardoor ze voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs.

Meerbegaafden

We vinden dat kinderen die méér aankunnen, dus niet alleen hoogbegaafde kinderen, geprikkeld moeten worden om verrijkingsopdrachten te maken. Ook omdat zij door minder behoefte aan instructie sneller door de reguliere lesstof heen gaan. We bieden deze kinderen in alle leerjaren verrijkingsstof op hun niveau aan. Daarbij streven we naar verbreding en verdieping van onderwerpen.

Sommige kinderen bezoeken de Meerkoetengroep, waar verrijking en verdieping wordt gegeven met betrekking tot de wereldoriëntatie-thema’s. Ook wordt in deze groep extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld filosoferen en taakaanpak. Elk jaar doet een groep kinderen mee met de First Lego League.

Ondersteuningsprofiel

In ons ondersteuningsprofiel leest u hoe de interne zorgstructuur van onze school is opgebouwd en wat dit betekent voor het meerjarenbeleid 2022-2026. Klik hier voor het ondersteuningprofiel.

Spaans
Aan meerbegaafde kinderen wordt vanaf groep 6 Spaans aangeboden. De lessen worden eens per week gegeven door Juf Laura Liccardo.