Downloads

Folder verlof buiten de schoolvakanties
Folder vrijstelling van leerplicht en kwalificatieplicht
Folder leerplicht & kwalificatieplicht
Verklaring werkgever of zelfstandige
Veiligheidsplan
Evaluatie jaarplan 2021 2022
Jaarverslag 2021 2022
Klachtenregeling 2022 2023 SKO
Schoolondersteuningsprofiel 2022-2026

Het schoolondersteuningsprofiel is een dynamisch instrument dat een handvat is voor ouders, leerkrachten en school om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs. In dit schoolondersteuningsprofiel staat onder andere het volgende beschreven:

  • Welke expertise op de Gabriëlschool aanwezig in het team.
  • Welke ondersteuning de Gabriëlschool kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Wij beschrijven welke ondersteuning wij bieden in de basis aan alle kinderen en welke aanvullende extra ondersteuning wij kunnen bieden. Ook beschrijven wij onze grenzen aan de zorg.
  • Welke ambities de Gabriëlschool heeft voor de toekomst met betrekking tot expertise en ondersteuning.

Het ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van het schoolplan en is afgestemd op het ondersteuningsplan van 2020 – 2024 van het samenwerkingsverband Zeeluwe. Dit kunt u vinden op de site van Zeeluwe.

Download Schoolondersteuningsprofiel 2022-2026 »
Aanmeldformulier vanaf 3 jaar
Jaargids ouders schooljaar 2023 2024
Voor-aanmeldformulier (jonger dan 3 jaar)