Dolfijnen

De Dolfijnen zijn de kinderen uit de onderbouwgroep op locatie Kelnarij. Samen met juf Monique, juf Sandra en juf Kim hebben we het erg fijn met elkaar.

We werken met verschillende thema’s. Zo hebben wij al gewerkt over ‘ziek zijn’ en ‘feest’. We leren veel door te ervaren, door te doen.

Ook leren we veel van en met elkaar. Jongsten van oudsten, maar ook andersom! Het sociale aspect is zeer belangrijk en o.a. in de Kanjertraining leren we hoe we met elkaar omgaan en hoe je voor jezelf opkomt.

Spel, werk, gesprek en viering geven ons de basis voor de dingen die wij samen in de klas doen.